ซัมมิท แคปปิตอล ร่วมถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นำโดย นายวิชิต พยุหนาวีชัย (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคาร อื้อจือเหลียง

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *