บ.สุวรรณพรอินเตอร์เทรด ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

นายนัฐพงศ์ ทองช่วย ประธานกรรมการ บริษัท สุวรรณพรอินเตอร์เทรด จำกัด ขอเชิญหุ้นส่วน ประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น.ณ สำนักงานเลขที่222/244หมู่ที่3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.