“รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง” พลิกโฉมวงการแพทย์ ชู เทคโนโลยี “เวชศาสตร์จีโนม”ดูแลรักษาได้ลึกถึง DNA

โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มุ่งยกศักยภาพสู่การเป็นโรงพยาบาลชั้นนำ ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่แม่นยำ หนึ่งในโรงพยาบาลระดับพรีเมี่ยมของประเทศไทย โดดเด่นด้วยทีมแพทย์ประจำเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งวิทยาศาสตร์การแพทย์และแพทย์ทางเลือก เผยการตรวจรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์“เวชศาสตร์จีโนม” สามารถดูแลได้ลึกถึง DNA อีกหนึ่งทางเลือกเพื่อป้องกันรักษาสุขภาพอย่างแม่นยำ

พญ.ศศินิภา ตรีทิเพนทร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดและเวชพันธุศาสตร์โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เปิดเผยว่าGenomic Medicine หรือการแพทย์แม่นยำ มาจาก Genome + Medicine คือ การแพทย์ที่เอาประโยชน์จากพันธุกรรมมาช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา รวมไปถึงวิธีการรักษาต่างๆ เพราะคนเรามีความแตกต่างกัน ฉะนั้น วิธีการรักษากับแต่ละบุคคล ก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปด้วย หรือที่เรียกว่า Personalized Care การดูแลแบบเฉพาะบุคคล “เวชศาสตร์ จีโนม คือ การแพทย์ที่เอาประโยชน์จากพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและการรักษา ซึ่งนำไปสู่Precision Medicine การแพทย์แม่นยำหรือการแพทย์เฉพาะตัวบุคคลโดยประยุกต์ DNA ระดับโมเลกุลของคนนั้นๆ มาใช้ในการรักษาโรค ซึ่งเหมาะกับการ ใช้กับรักษาคนในยุคนี้ เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน”

พญ.ศศินิภา กล่าวต่อไปว่า โรคทางพันธุกรรม ที่พบได้มากในประเทศไทย มีเช่น ธาลัสซีเมีย (Thalassemie) หรือโรคโลหิตจางทางพันธุกรรม หรือโรคมะเร็งบางแบบที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม และ G6PD โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่ายในผู้ชาย รวมถึงดาวน์ซินโดรม ก็เป็นพันธุกรรมแบบหนึ่ง “ฉะนั้น ใครมีความกังวล ว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรค ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากทางพันธุกรรมหรือไม่ สามารถมารับการตรวจได้เพียงเจาะเลือดไปตรวจ ซึ่งการตรวจ DNA หรือทราบรหัสพันธุกรรมก็เป็นผลดี ในการปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสม และป้องกันรักษาโรค”

ศูนย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการตรวจรักษา ดังนี้  การตรวจรักษาโรคทางพันธุกรรมและโรคหายาก, ประเมินกลุ่มอาการที่อาจเกิดจากมะเร็งที่ได้รับทางพันธุกรรม, ประเมินประวัติครอบครัวโดยละเอียด, ให้ความรู้ผู้ป่วยและครอบครัวรวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อช่วยวางแผนในครอบครัว

สนใจปรึกษาการรักษา หรือตรวจสุขภาพ กับ รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-220-7999 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *