ILINK ได้รับความไว้วางใจสั่งซื้อ Spare สายเคเบิลใต้น้ำ มูลค่า 67.19 ลบ. หนุนการประกาศเป็นเบอร์ 1 ของธุรกิจ Submarine Cable

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ลงนามสัญญารับคำสั่งซื้อ สายเคเบิลใต้น้ำ (สำรองไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน) มูลค่า 67.19 ล้านบาท จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นับเป็นสัญญาณอันดี การันตีความแข็งแกร่ง และพร้อมแล้วที่จะเตรียมขึ้นแท่นเป็น The No.1 ของธุรกิจ Submarine Cable

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจวิศวกรรม และเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK โดยเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากการเป็นผู้ชนะการประกวดราคาและได้รับหนังสือสั่งจ้างจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้สั่งซื้อ Spare สายเคเบิลใต้น้ำ ซึ่งมีระยะเวลาการส่งมอบไม่เกิน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การได้รับการสั่งซื้อสาย Spare Part แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของสายเคเบิลใต้น้ำที่บริษัทฯ เป็นผู้ติดตั้งงานโครงการ โดยบริษัทฯ มีผลงานการติดตั้ง โครงการสายเคเบิลใต้น้ำอยู่มากมาย ได้แก่ เกาะพะงัน เกาะสีชัง เกาะล้าน เกาะมุก เกาะสุกร เกาะลิบง เกาะปูยู เกาะกูด เกาะหมาก เกาะปันหยี ฯลฯ และนอกจากจะได้เป็นผู้รับเหมา Turn Key ทั้ง Supply & Install ให้โครงการสายเคเบิลใต้น้ำแรงสูงไปยังเกาะต่าง ๆ ของประเทศไทยแล้ว อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ยังได้รับความไว้วางใจในการสั่งซื้อสายเคเบิลใต้น้ำแรงสูงไปใช้สำรองเป็น Spare Part เพื่อใช้ในการซ่อมกรณีฉุกเฉินอีกด้วย ซึ่งในปี 2566 นี้ บริษัทฯ มีแผนการเข้าประมูลงานสายเคเบิลใต้น้ำขนาดใหญ่อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการสายเคเบิลใต้น้ำ 33 KV ไปยังเกาะสีชัง งบประมาณ 812.49 ล้านบาท และโครงการเคเบิลใต้น้ำ 115 KV ไปยังเกาะสมุย งบประมาณ 1,820 ล้านบาท เป็นต้น” นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการฯ กล่าวทิ้งท้าย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.