“ดีป้า” เปิดงาน “Digital Thailand Big Bang 2019” สุดยิ่งใหญ่! ชูแนวคิด “ASEAN Connectivity” รับเจ้าภาพประชุมผู้นำอาเซียน

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดงานDigital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” มหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก   พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของประเทศไทยในเวที ASEAN Connectivity” ก่อนมอบรางวัล Prime Minister’s Award และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขณะที่ผู้เข้าชมงานจะได้ตื่นตาตื่นใจไปกับ 3 โซนหลัก และกิจกรรมต่าง ๆ มากมายบนพื้นที่ 40,000 ตารางเมตรของไบเทค บางนา ตลอด 4 วันของการจัดงาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงเทคโนโลยีดิจิทัลระดับนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019: ASEAN Connectivity” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จากนั้นแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของประเทศไทยในเวที ASEAN Connectivity” โดยระบุว่า การดำเนินนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐมาพัฒนากลุ่มคนและกลุ่มธุรกิจสำคัญ นั่นคือ เกษตรกร และ SMEs ซึ่งเป็นสัดส่วนประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ เพื่อยกระดับรายได้ให้ทั่วถึง หากสำเร็จประเทศไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น และก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วได้ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยได้รับบทบาทประธานอาเซียนอีกครั้งหนึ่งในรอบ 10 ปี งาน Digital Thailand Big Bang 2019 จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ASEAN Connectivity” โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง การสร้างแรงงานดิจิทัลที่มีทักษะผ่านระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบการชำระเงินแบบดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ การรวมตัวกันเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกรรมระหว่างประเทศสมาชิก มีมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกระแสข้อมูลระหว่างประเทศ

“ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายตัวได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และหากประชาชนช่วยกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อใช้โอกาสจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้กับภูมิภาค อาเซียนจะก้าวไปสู่การเติบโตด้วยกันอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนตลอดไป” นายกรัฐมนตรี กล่าว

ด้าน นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การจัดงาน Digital Thailand Big Bang 2019 เป็นเหมือนสะพานเชื่อมให้ประชาชนเข้าถึงและสัมผัสประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ยั่งยืน ควบคู่กับการแสดงให้ต่างประเทศได้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่จะก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ มีความเชื่อมั่น และนำไปสู่การลงทุนในประเทศในที่สุด

นอกจากนี้ พลเอก ประยุทธ์ ยังได้ให้เกียรติมอบรางวัล Prime Minister’s Award  เพื่อประกาศความสำเร็จที่โดดเด่นของผลงานนวัตกรรมดิจิทัล ทั้งในระดับเยาวชน ชุมชนดิจิทัล ธุรกิจดิจิทัล Digital Startup และองค์กรดิจิทัล ทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ Digital Youth of the year, Digital Community of the Year, Digital Startup of the Year, Digital Organization of the Year และ Digital Entrepreneur of the Year อีกทั้งเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนานาชาติด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระหว่าง ดีป้า กับ State Government of Victoria, Australia Web Summit บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รวมถึงการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับ Digital Thailand Big Bang 2019 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่บนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พร้อมสร้างปรากฏการณ์ “รวมพลคนดิจิทัล” โดยแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 3 โซนหลัก ประกอบด้วย โซนที่ 1) Digital Economy การพัฒนาเมืองสู่เศรษฐกิจดิจิทัล นำเสนอเทคโนโลยีที่จะเป็นตัวกำหนดแนวโน้มโลกอนาคต อาทิ เทคโนโลยี AI Internet of Things (IoT) และ Big Data โซนที่ 2) Digital Society พื้นที่แสดงถึงความสำคัญเกี่ยวกับทักษะด้านดิจิทัลที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะเข้ามายกระดับคุณภาพชีวิต โซนที่ 3) Creativity พื้นที่รวบรวมเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์จากหลากหลาย Startup นักพัฒนาเกม และเทคโนโลยีต่าง ๆ

ไฮไลท์สำคัญในงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ประกอบด้วย

 • การนำอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone มาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อประโยชน์เชิงสังคมในด้านต่าง ๆ อาทิ Recue Drone หรือ โดรนเพื่อการช่วยเหลือฉุกเฉิน พร้อมให้ลองนั่งในโดรนขนส่งคนแบบไม่ต้องไปไกลถึงต่างประเทศ
 • ครั้งแรกในเมืองไทยกับประสบการณ์การเดินทางแห่งอนาคต “ไฮเปอร์ลูป” (Hyperloop)
 • คอนเสิร์ต Featuring หลุดโลก ระหว่าง Robot KUKA (หุ่นยนต์คูกา) กับ ศิลปินจากค่าย Smallroom
 • รวมตัวนักพูดด้านดิจิทัลระดับโลกที่คัดสรรมาอย่างดีโดยมืออาชีพอย่าง The Next Web นักจัด Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปจากประเทศเนเธอร์แลนด์ อาทิ Mike Walsh นักพูดด้านอนาคต

Javier Sobrino ผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนพัฒนา FC Barcelona Ines Caldeira สตรีผู้ทรงอิทธิพล Ray Chan จาก 9GAG.com Yasushi Ishihara จาก Konami รวมถึงผู้แทนจากBuzzFeed AirBNB และอีกมากมาย

 • เวทีแข่งขัน Startup ASEAN Pitching: Runway to Web Summit Thailand โดยกองทัพ Web Summit ผู้จัดงานมหกรรม Startup จากโปรตุเกส
 • รวมโซลูชั่นด้านเมืองอัจฉริยะกับงาน Smart City Solution Week 2019 โดยMesse Frankfurt (เมสเซ่ แฟรงก์เฟิร์ต) ผู้นำด้านการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าระดับโลกจากประเทศเยอรมนี
 • การรวมพลนักพูดของไทยในเวที Creative Talk พบ แอดมินเพจดัง อาทิ พ่อแหว่งจาก Little Monster | Just ดู IT. | Ad Addict และอีกมากมาย
 • กิจกรรมASEAN Startup HACKATHON ที่มีการดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีร่วมระดมสมองหาโซลูชั่นตอบโจทย์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะยั่งยืน
 • ตื่นตากับความยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมสื่อเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ (E-Edutainment) เปิดมุมมองใหม่การสร้างกำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เล่นเกมอย่างนักกีฬา พัฒนาเกมอย่างมืออาชีพ แก้ไขปัญหา “ติดจอไร้ประโยชน์” สู่ “ติดจอสร้างอนาคต”
  • การแข่งขันอีสปอร์ตเกม ROV แมทช์ระเบิดจักรวาล
  • Coding Arena ลานกิจกรรมเสริมทักษะด้านดิจิทัล
  • การแข่งขันหุ่นยนต์เห่ยสร้างสรรค์ (เฮโบคอน)

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019 ได้ฟรี! ตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคมนี้ ณ ฮอลล์ EH98 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/digitalthailandbigbang

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *