ประจวบฯ จัดแข่ง “วิ่ง&ปั่นจักรยาน” มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ บริษัท พี เค พี ครีเอชัน จำกัด จัดการแข่งขัน วิ่ง&ปั่นจักรยาน กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อ “Prachuap Khiri Khan Fairy Run มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมพันธมิตร จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยมีนายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วิ่ง&ปั่น ชมความสวยงามของแสงแรก มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และผู้สมัคร กิจกรรม วิ่ง&ปั่น ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วม ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ภายในงานมีการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยตามมาตรการสาธารณสุขและมาตรฐาน SHA+ กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ( New Normal) มุ่งหวังให้เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างประสบการณ์ความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว

นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวเปิดงานว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายให้จังหวัดเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยการวิ่งและปั่นจักรยาน ถือเป็นกิจกรรมกีฬาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

“ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ นอกจากประชาชนจะมีสุขภาพที่ดีแล้ว การแข่งขันในครั้งนี้มีส่วนกระตุ้นการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ขอให้นักวิ่งทุกท่าน สนุกสนาน เพลิดเพลินกับการวิ่งและปั่นจักรยานในวันนี้ และช่วยบอกกันต่อว่า อ่าวประจวบและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากมีความสวยงามทางธรรมชาติแล้ว ยังมีกิจกรรมทางด้านกีฬาให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินอีกด้วย

ประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตรชาย วิสิทธิ์ อันกรูด เข้ามาเป็นอันดับแรกด้วยเวลา 47.30 นาที รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อันดับ 1. กิตติพัฒน์ บุญเกิด เวลา 52.38 นาที รุ่นอายุ 20-29 ปี อันดับ 1. ธาดาพงศ์ หนูแก้ว เวลา 39.44 นาที รุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1. นพดล ร่วมวัน เวลา40.40 นาที รุ่นอายุ 40-49 ปี อันดับ 1. ภาณุพงศ์ แก้วระวัง เวลา 42.43 นาที รุ่นอายุ 50-59 ปี อันดับ 1. บรรทม ช่วยนุกูล รุ่นอายุ 60-69 ปี เวลา 43.11 นาที อันดับ 1. สัญญา ภุมรินทร์ เวลา 44.20 นาที รุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป อันดับ 1. สุวรรณ แผนทรัพย์ เวลา48.32 นาที ประเภทการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน (Mini Marathon) ระยะทาง 10 กิโลเมตรหญิง รุ่นทั่วไป อันดับ 1.สุวรรณา กลิ่นนาคธนกร เข้ามาเป็นอันดับแรกด้วยเวลา 47.30 นาที รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี อันดับ 1. น.ส.ชนัญชิดา ลุณหงส์ เวลา 1.00.00 ชม. รุ่นอายุ 20-29 ปี อันดับ 1. นางสาวมณฑาทิพย์ โกณฑา เวลา 1.08.28 ชม. รุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1. จันทิมา ผิวกิ่ง เวลา 48.43 นาที รุ่นอายุ 40-49 ปี อันดับ 1. Mali Guyot เวลา 49.37 นาที

ประเภทวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับ 1. ติณณาณัฏฐ์ ธันยพัตภร เวลา 23.45 นาที ชายรุ่นอายุ 16-29 ปี อันดับ 1. นายอรุณศักดิ์ ล้อมเจริญลาภ เวลา 21.15 นาที ชายรุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1. ทศพล ทรศัพท์ เวลา 20.16 นาที ชายรุ่นอายุ 40-49 ปี อันดับ 1. ปรัณ ธันยพัตภร เวลา 20.55 นาที ชายรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป อันดับ 1. สราวุฒิ ทองสิงห์ เวลา 21.32 นาที ประเภทวิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร หญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี อันดับ 1 ด.ญ.กานต์พิชชา มากยอด เวลา 25.54 นาทีรุ่นอายุ 16-29 ปี อันดับ 1. Abigail Freed เวลา 29.05 นาที รุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1.อรวรรณ สายบัวทอง เวลา 26.12 นาที รุ่นอายุ 40-49 ปี อันดับ 1. นิศานาถ ตะเภาน้อย เวลา 27.56 นาที รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป อันดับ 1. นางกมลทิพย์ รัตนไพบูลย์กิจ เวลา 32.16 นาที

ส่วนการแข่งขันปั่นจักรยาน 1.แรลลี่ปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว ระยะทาง 65 กิโลเมตร รุ่นชายทั่วไป อันดับ 1. Romain Chevalier เวลา 1.43.33.100 ชม. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1.พิพัส เวสันเทียะ เวลา 1.48.49.037 ชม. รุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1. สุวนารท นิธิทรัพย์ เวลา 1.45.25.957 ชม. รุ่นอายุ 40-49 ปี อันดับ 1.พิสิทธ์ มณฑลทอง เวลา 1.43.52.837 ชม. รุ่นอายุ 50-59 ปี อันดับ 1.อำนวย อาจณรงค์ฤทธิ์ เวลา 1.58.53.470 ชม. รุ่นอายุ 60+ ปี อันดับ 1. สุนทร เทียมทัด เวลา 2.03.35.907 ชม. หญิงรุ่นทั่วไป อันดับ 1. จิรภรณ์ รอดจอหอ เวลา 2.08.38.750 ชม. รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี อันดับ 1.Soonyatar Sangnai เวลา 3.03.00.293 ชม. รุ่นอายุ 30-39 ปี อันดับ 1.วีณา แต้มจันทร์ เวลา 2.09.02.947 ชม. รุ่นอายุ 40+ ปี อันดับ 1. เพชรดา ไพธุริยะ เวลา 2.11.32.793 ชม.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.