วศ.อว. ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน​ รับเทศกาลปีใหม่

วศ.อว. มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ลดค่าบริการทดสอบฯ 3 เดือน​ พร้อมจัดตลาดนัดสินค้าคุณภาพจากการ สนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้ประชาชน โดยลดค่าบริการทดสอบและสอบเทียบแบบปกติ 30% ทุกรายการ นาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เพื่อสนับสนุนบริการทางวิทยาศาสตร์มอบให้ผู้รับบริการในภาคอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และประชาชนทั่วไป โดยเป็นกิจกรรมของขวัญสำหรับประชาชนในปีใหม่สอดคล้องตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดเผยว่า วศ. มีบทบาทในการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะส่งมอบบริการที่ดี มีคุณภาพ โดยเฉพาะการบริการทดสอบและสอบเทียบ ที่มีความสำคัญเพื่อส่งถึงประชาชนคนไทย โดยลดค่าบริการทดสอบฯ แบบปกติทุกรายการ 30% เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 โดยให้บริการทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ที่ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นพื้นฐานสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาคส่วน เช่นภาคอุตสาหกรรม ชุมชน SMEs และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ วศ. ได้จัดตลาดนัดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและ SMEs เริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ณ บริเวณกรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 โดยจะคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ให้คำปรึกษา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนากระบวนการผลิตมาจัดจำหน่ายเพื่อให้ผู้บริโภคได้อุดหนุนและนำไปเป็นของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถเช็ครายการทดสอบต่างๆ ได้ที่ http://onestop.mhesi.go.th/mstq/web/ โดยส่งตัวอย่างแบบปกติ ณ ศูนย์บริการ One Stop Service อาคาร ดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมชำระค่าธรรมเนียม และกรณีส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์ กรมวิทยาศาสตร์บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ในวันที่ได้รับตัวอย่างทางไปรษณีย์ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7000 หรือ www.dss.go.th และ Facebook :DSSTHAISCIENCE ในวันและเวลาราชการ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.