อพช.นำทีมขรก. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันนี้ (13ต.ค.2564) เวลา 8.30 น. ณ ห้อง 3002 กรมการพัฒนาชุมชนนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคมตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาทีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นายสมคิด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร โดยมีโครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ

ทั้งยังได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางให้อาณาประชาราษฎร์ได้ดำเนินชีวิต โดยใช้ความรู้และสติปัญญาเป็นภูมิคุ้มกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนของประเทศต่างๆที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชทานไปปฏิบัติ “ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป”

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *