วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เชิญ 7 ชาติร่วม ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ที่  4 จากขวา) พร้อมด้วย นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก (ที่ 4 จากซ้าย)ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การแพทย์บูรณาการสู่ความสุขสบาย” (The 1st International Integrative Medicine for Wellness) ที่จัดขึ้นโดย วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์ของการแพทย์บูรณาการ สุขภาพ สมุนไพร และอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อมุ่งเน้นเรื่องความสุขสบาย (Wellness) และสุขภาพที่ดีขึ้นของคนทั่วโลก โดยมี ดร.ปรีเปรม นนทรีลักษณ์ รองอธิการบดีอาวุโสสายงานการเงินและบริหาร (คนกลาง) และ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดี วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้อีกด้วย งานจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.