โครงการพัฒนาเมืองที่ค้างอยู่ ส่งเสริมชุมชนเมืองมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อส่งต่อเมืองที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไป ด้วย 6 นวัตกรรม พัฒนาเมืองให้ ดี-งาม-ยั่งยืน ไม่ทำร้ายโลก

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชนภายใต้เศรษฐกิจฐานราก มุ่งเน้นผลักดันการพัฒนาชีวิตเศรษฐกิจ สังคม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม และสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และสะดวกสบายให้แก่สมาชิกในพื้นที่ชุมชน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ สทบ. เปิดเผยว่า สทบ. เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคมฐานรากไปสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีภูมิปัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ

Read more

สสว. จับมือ กยท. ยกศักยภาพ SME ผ่าน BDS

ระหว่างนี้ วชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ยังคงชีพจรลงเท้าไม่ขาดเว้น ล่าสุด ลงใต้ จับมือ สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนใช้บริการ BDS พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า บริการ ลดต้นทุน

Read more

สมาคมสแต็คประเทศไทย ประกาศความพร้อม! นำนักกีฬาเยาวชนไทยไปคว้าชัยสแต็คโลก

นายกสมาคมสแต็คประเทศไทย จับมือพันธมิตรกว่า 20 หน่วยงาน แถลงข่าวนำนักกีฬาเยาวชนไทย 13 ชีวิต บินลัดฟ้าบุกแดนกิมจิ ประกาศความพร้อมคว้าชัยสแต็คโลกให้คนไทยได้ยินดี กรุงเทพฯ – วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายธีระ รัชตาธิบดี นายกสมาคมสแต็คประเทศไทย จัดงานแถลงข่าวการนำผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก รายการ ISSF WORLD SPORT STACKING

Read more

ซีพี ออลล์ จัดงานมอบรางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ จัดพิธีมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่บุคคลที่ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานมอบรางวัล

Read more

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย 7 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนกระทรวงพาณิชย์

ที่กระทรวงพาณิชย์ – วันที่ 14 ก.ย. 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายกระทรวงพาณิชย์และให้นโยบายทูตพาณิชย์ โดยมี 7 ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อน คือ 1.“ลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มรายได้-ขยายโอกาส” มุ่งเน้นการรดน้ำที่รากดูแลคนตัวเล็ก เพื่อให้เกิดผลต่อการเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชน 2.บริหารให้เกิดความสมดุลระหว่างประชาชนผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิต และผู้ประกอบการภาคธุรกิจ โดยให้ทุกฝ่ายสามารถดำรงชีวิตและดำเนินธุรกิจไปด้วยกันได้ สร้างผลประโยชน์ที่ได้รับด้วยกันทุกฝ่าย 3.การทำงานเชิงรุกและบูรณาการการทำงานร่วมกันของพาณิชย์จังหวัดและทูตพาณิชย์ ด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างครบวงจรร่วมกัน

Read more

กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ “งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 10”

คณะผู้จัดงาน “กวางเจาเทรดแฟร์ หรือ แคนตันแฟร์” (Canton Fair) งานแสดงสินค้าเพื่อการส่งออกและนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนและเอเชีย จัดพิธีเปิดมหกรรมแสดงสินค้านำเข้าจากเมืองจีนครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 10” หรือ “The 10th China-ASEAN (Thailand) Commodity Fair (CACF)” สุดยอดงานแสดงสินค้าคุณภาพดี ราคาโรงงาน จากผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน ซึ่งคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์และบริการในหลากหลายประเภทมาไว้ในงานเดียวมากกว่า 300 บูธ พร้อมเปิดโอกาสทางธุรกิจด้วยกิจกรรมเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีนโดยตรงแบบไม่ต้องบินไกลถึงเมืองจีน และไม่ผ่านคนกลาง

Read more

sacit ชวนสัมผัสประสบการณ์ “เที่ยวฟินอินผ้าไทย”

sacit ชูศิลปหัตถกรรมไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยว สร้างแบรนด์ดิ้งให้ประเทศไทย ดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่จนถึงวัยเกษียณอายุ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมจุดกระแสรักคราฟต์ไทยผ่านประสบการณ์ตรงในการใช้ผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยออกเดินทางท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มมูลค่าผ่านผลิตภัณฑ์ทรงคุณค่าที่สะท้อน Soft Power ที่ทรงพลังของประเทศ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ศรีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารภาพลักษณ์และจัดการวัฒนธรรมศิลปหัตถกรรม สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย เปิดเผยว่า สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ sacit เสริมสร้างให้งานศิลปหัตถกรรมไทยเป็นแบรนด์ดิ้งของประเทศไทยโดยเชื่อมโยงเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดึงเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดทางการค้า เป็นส่วนสำคัญของ Soft Power

Read more

พม. จัดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้”

วันนี้ (11 ก.ย. 66) เวลา 10.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูคนพิการ ภายใต้โครงการ WE CAN DO และเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนภารกิจของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

Read more

เปิดผลสำเร็จ OKMD 19 ปีจากสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเปิดตัว “OKMD Knowledge Portal” ศูนย์กลางการเรียนรู้ของประเทศ สำหรับทุกคน

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd องค์กร ‘กระตุกต่อมคิด’ เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญาให้คนไทย ครบรอบการดำเนินงานปีที่ 19 เปิดความสำเร็จจากการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดการเรียนรู้ จับมือพันธมิตร 25 องค์กร เปิดตัว okmd Knowledge Portal แพลตฟอร์มสําหรับการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ดร.ทวารัฐ

Read more

เปิดตัว Neauvia filler บิวตี้ลักชูรี่ไอเท็มใหม่จากประเทศอิตาลี

คุณสุมิตร เตชะสุขสันติ์ ประธานบริหาร และคุณฝนทิพย์ แซ่อึ่ง กรรมการ บริษัท แอมแพ็กซ์ เอสเธติคส์ จำกัด ผู้นำเข้าเเละจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความงามทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย โดยคุณสุมิตร เตชะสุขสันติ์ ผู้บริหารนูเวียร์ประเทศไทย ต้องการยกระดับตลาดสารเติมเต็มในคลินิกความงามของไทยให้มีความทัดเทียมกับนานาชาติ จึงได้เลือกสรรค์นวัตกรรมความงามที่ล้ำสมัย และปลอดภัยเพื่อมาตอบโจทย์การดูแลใบหน้าและผิวพรรณในทุกมิติ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ผู้มากความสามารถ มาร่วมงาน อาทิเช่น นพ.วรพจน์ ศิรสมังคลานนท์, ผศ.พญ.ธัญญา เตชะพิเชฐวานิช,

Read more