สสว. จับมือ กยท. ยกศักยภาพ SME ผ่าน BDS

ระหว่างนี้ วชิระ แก้วกอ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ยังคงชีพจรลงเท้าไม่ขาดเว้น ล่าสุด ลงใต้ จับมือ สุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับสถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยาง ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ ผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ ที่ลงทะเบียนใช้บริการ BDS พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานสินค้า บริการ ลดต้นทุน ตลอดจนการยกศักยภาพสู่สากล ท่ามกลางผู้ประกอบกิจการยาง เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน ท่ามกลางเสียงชื่นชมว่างานนี้ เยี่ยมจริงๆ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *