ILINK เผยผลประกอบการ Q2/66 ครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการไตรมาส 2 ประจำปี 2566 ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บนแพลตฟอร์มออนไลน์ นำโดย คุณสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ เผยผลประกอบการไตรมาส 2/66 และแผนการเติบโตของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยี ตามอุดมการณ์ที่จะนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศ และเป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างไม่หยุดยั้ง และก้าวกระโดด ทำรายได้รวมครึ่งปีแรก 2,979.52 ล้านบาท มีกำไร 246.35 ล้านบาท พุ่งแรง 39.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวมไตรมาส 2/66 รวม 1,344.45 ล้านบาท กำไร 118.89 ล้านบาท หรือ เติบโต 29.94%

ซึ่งธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ (Cabling Distribution Business) ออกมาโดดเด่น มีรายได้รวมครึ่งปีแรก 1,346.28 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 122.42 ล้านบาท หรือ 10.00% มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 561.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.55 ล้านบาท หรือ 2.48% ปัจจัยสนับสนุนยังคงมาจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโครงข่ายพื้นฐาน โดยเฉพาะจากหมวดของสาย Solar ได้อานิสงส์จากตลาดที่โตขึ้น และคู่แข่งขัน (Phelps Dodge) ที่ผลิตสาย Solar ในประเทศไทยประสบปัญหา เนื่องจากบริษัทแม่ (STARK) เพิกถอนหลักทรัพย์ และบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าสายสัญญาณที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นผู้นำตลาดของระบบสายสัญญาณที่จำหน่ายในประเทศ ประกอบกับมูลค่าตลาดด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารมีการเติบโต จึงส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโต และด้วยการมุ่งเป้าหมายให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ จะเห็นได้ว่า กำไรสุทธิมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ธุรกิจวิศวกรรมโครงการ (Turnkey Engineering Business) ทำรายได้รวม 445.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.18 ล้านบาท หรือ 16.85% เป็นผลจากรายได้ที่เติบโตของการทยอยรับรู้รายได้ จากงานโครงการของภาครัฐ และภาคเอกชนที่สำคัญ ๆ โดยมี ลูกค้าหลักรายใหญ่อยู่ในมือทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายเติบโตแบบมีคุณภาพ โดยเน้นงานโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถทำกำไรได้ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ตามมาตรฐานใหม่ที่ตั้งไว้ จะเห็นได้ว่าแม้รายได้เป็นไปตามผลงานของไตรมาส 2/66 มีรายได้ 152.54 ล้านบาท มีกำไร 18.22 ล้านบาท แต่สามารถทำกำไรโตแรงถึง 40.72% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 

ธุรกิจโทรคมนาคมและดาต้าเซ็นเตอร์ (Telecom & Data Center Business) มีรายได้รวม 621.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71.27 ล้านบาท หรือ 12.82% และมีกำไรสุทธิ 66.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.32 ล้านบาท หรือ 18.27% จากไตรมาส 1/66 ในไตรมาสนี้ธุรกิจให้บริการโครงข่าย รวมถึงมีลูกค้าขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นเข้ามาใช้บริการโครงข่ายจำนวนมาก และการขยายสาขาของลูกค้าเดิมก็ช่วยผลักดันให้รายได้จากธุรกิจนี้เติบโตดีต่อเนื่อง ซึ่งได้อาศัยจุดแข็งจากโครงข่ายที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพของโครงข่ายที่เหนือระดับ ซึ่งล่าสุดคว้างานโครงการพัฒนาทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สังคมดิจิทัล ในภารกิจบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม กลุ่มที่ 5 (ภาคใต้) มูลค่า 297,208,550.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อยอดจากโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีที่บริษัทได้ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน 

โดย บริษัทฯ  ได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมที่ต้องให้เกิดความเท่าเทียมกันในพื้นที่ห่างไกลในด้านทักษะความรู้การเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างโอกาส และการพัฒนาศักยภาพให้กับประชาชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับสังคมที่ยั่งยืน ทำให้เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า และสร้างรายได้เติบโตยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม งานใหม่ที่ ITEL ได้รับความไว้วางใจนั้น จะสนับสนุนให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566 เติบโตได้ต่อเนื่อง และผลักดันให้ผลประกอบการโดยรวม เติบโตได้ 20-30% ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งยังทำให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มมากขึ้น

นับเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของทุกกลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ฯ ที่เป็นผู้นำด้านระบบสายสัญญาณ และสื่อสารโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครึ่งปีหลังมั่นใจ มีแนวโน้มกอบโกยรายได้ และทำกำไรทะลุเป้าหมาย รวมถึงมุ่งผลักดันพร้อมกับปรับตัว ขับเคลื่อนให้ธุรกิจตอบรับทันกระแสเทรนเทคโนโลยีดิจิทัล ปักหมุด เน้นการเติบโตแบบมีคุณภาพ นำสู่ความยั่งยืนที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต 

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *