กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี 2” ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีพร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรม “KTAXA Step Life ปี 2”  เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีสุขภาพที่ดีด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแค่ในแต่ละวันได้  “ก้าว” มากขึ้นก็สามารถช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้    นอกจากนี้ ทุกคนยังมีส่วนช่วยเหลือสังคมจากการสะสมทุก 10,000 ก้าว มาเปลี่ยนเป็นเงินจำนวน 10 บาท เพื่อสมทบทุนนำเงินไปซื้อวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้แก่หญิงไทยผู้ด้อยโอกาส  เพราะ กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่ดีเริ่มขึ้นได้ที่ตัวเรา ซึ่งตรงกับเป้าหมายหลักของบริษัทที่เราสนับสนุนให้ทุกคนได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นตามใจปรารถนา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.