คณบดีวิทยาลัยดนตรี ม.ศิลปะหนานจิง พร้อมคณาจารย์ เยีอน ม.เกริก แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย-จีน

Dr.Wang Xiaojun คณบดีวิทยาลัยดนตรี แห่ง มหาวิทยาลัยศิลปะหนานจิง พร้อมคณาจารย์ อาทิเช่น Dr. Wei Wei รองคณบดีวิทยาลัยดนตรี รองศาสตราจารย์ Liu Qiang และรองศาสตราจารย์ Tong Ying อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีพื้นเมือง รวมถึงอาจารย์ประจำภาคสาขาเอกดนตรีอีก 7 ท่านเช่นกัน ร่วมเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยเกริก เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย-จีน

Read more

แสดงความยินดีกับ 2 เด็กเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับน้องคนเก่งน้องซิ่วอิงกับน้องลาตีฟีย์ ของรั้วชมพูขาว โรงเรียนเกษมทรัพย์ จังหวัดนราธิวาส ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 โรงเรียนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาธิตปัตตานี และที่สำคัญน้องซิ่วอิง-ด.ญ.อชิรญา ตรีพูนสุข ยังสอบได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1  อีกด้วย

Read more

จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ กสศ. ประกาศเจตนารมณ์ ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ ยกระดับกลไกพื้นที่ ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทุกช่วงวัย ทั้งด้านโอกาสและคุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ จับมือ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมสร้างระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา โดยสานพลังภาคีเครือข่ายหน่วยงานทั้งในและนอกจังหวัด อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ภาคประชาสังคม เอกชน ประชาชนคนทั้งจังหวัด ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พร้อมเชื่อมกลยุทธ์การทำงานเข้ากับโครงการต่าง ๆ ของ กสศ. เพื่อให้เป็นจังหวัดต้นแบบการบูรณาการการทำงานเชิงพื้นที่ ซึ่งจะขยายผลไปสู่การทำงานขับเคลื่อนนโยบายทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า

Read more

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP) โรงเรียนเกษมทรัพย์ ที่ได้คว้า 2 รางวัล เหรียญทองแดง ประเภทบุคคลและประเภททีม จากการเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2565 Indonesia International Mathematics Competition :

Read more

มอบเกีบรติบัตร

นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส มอบเกียรติบัตรการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษาประจำปี 2564 (IMSO) ให้กับน้องซี-ดช.วริศ ศักดิรัตน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเกษมทรัพย์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 12 นักเรียนไทยเข้าร่มการแข่งขันเมื่อวันที่ 14-19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

Read more

แสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วริศ ศักดิรัตน์(น้องซี) นักเรียนโรงเรียนเกษมทรัพย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศในครั้งนี้ ขอขอบคุณนางสุชาดา เกษมทรัพย์ ผู้รับใบอนุญาตที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมแก่น้องซีในทุกๆด้านอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

Read more

สร้างโอกาสการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและจีน

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ Prof. Jin Weiwei  อธิการบดี Tianjin Agricultural University ร่วมพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 1 ของสถาบันเสรินหนง รวม 40 คน ซึ่งเป็นความร่วมมือภายใต้การดูแลของสถาบันเสรินหนง “Shennong Institute” คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Read more

“เด็กหลุดนอกระบบ วิกฤตที่ยังไม่จบ” เร่งสร้าง“ห้องเรียนฉุกเฉิน”ช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กหลุดจากโควิด-19

เครือข่ายการศึกษา ร่วมกับ กสศ. สำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบในพื้นที่ พบ  ยากจนฉับพลัน – ย้ายถิ่นจากการตกงาน – เรียนออนไลน์ไม่มีประสิทธิผล  ต้นเหตุเด็กไทยเสี่ยงหลุดระบบการศึกษาในช่วงโควิด-19     ศ.ดร.สมพงษ์ ห่วง 3 เดือนอันตรายเด็กหลุดนอกระบบ อาจเข้าสู่วงจรสีเทา ชี้ต้องเร่งหยุดวิกฤต  ด้วยมาตรการเร่งด่วน เสนอแนวทางทำ “ห้องเรียนฉุกเฉิน”  Emergency Classroom

Read more

มอบเงินทุนช่วยเหลือ

คุณสุชาดา เกษมทรัพย์ ประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส มอบเงินทุนช่วยเหลือแก่ คุณสือมะห์ มะลี แม่ผู้ยากไร้ เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท จากสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดนราธิวาส มอบเงินส่วนตัว 1,000 บาท แก่ คุณสือมะห์ มะลี โดยมีคุณคอทรีหม๊ะ หะยีอารุณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้เกียรติร่วมมอบทุนแม่ผู้ยากไร้ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

Read more

ศธ. – กสศ. – OECD แชร์ประสบการณ์ ปฏิรูปการศึกษา เดินหน้าสร้างพลังความร่วมมือสร้างการศึกษาทั่วถึง เท่าเทียม ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) จัดเวทีเสวนาออนไลน์ในหัวข้อ “Teaching, learning and assessing 21st Century Skills in education: Thailand’s Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการปฏิรูปการศึกษาสร้างทักษะตอบโจทย์โลกในศตวรรษที่ 21  น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Read more