พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน” ชื่นชมหัวใจนักพัฒนาร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ผนึกพลังพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.​ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ … Continue reading พช. สุดปลื้ม! ชูผลสำเร็จนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ยึดมั่นหลักทฤษฎีใหม่ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”