ร่วมงานอุปสมบท

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 พลอากาศเอกธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์ ผู้ก่อตั้งบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และคุณธริชยา คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ร่วมงานพิธีอุปสมบทของนายปกรณ์ บุญตัน ณ พัทสีมาวัดโปรดเกษ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

#SkyMed #SkyCrop #SkyMedPremium #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyTime  #SkyHerb #บวช #คัมภีรญาณนนท์ #วัดโปรดเกษ #คัมภีร์ #นนทบุรี #อุปสมบท

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.